Naše služby

Fyzická ostraha objektů

Fyzická ostraha zaručí bezpečnost vašeho objektu, tzn. zamezí nežádoucímu vniknutí, krádežím, cílenému ničení vašeho majetku. Podstata smluvních vztahů je vyjádřena ve "Smlouvě o poskytování bezpečnostních služeb", jejichž součástí může být "Specifikace ostrahy objektu", jež se zpracovává na základě speciálních požadavků zákazníka.

Účelem fyzické ostrahy a ochrany objektů je snaha o minimalizaci rizik při ochraně majetku střežených objektů. Fyzická ostraha objektů je v našich podmínkách prováděna strážnými. Pochůzkovou činnost lze zabezpečit jak strážnými, tak i psovody s vlastními psy, případně kombinací obou. 

Zaměstnanci ostrahy jsou pro výkon služby vybaveni stejnokroji s vyznačenou příslušností k firmě a technickými prostředky.

Vrátný/Recepční

Ostraha objektu spočívá také v zabezpečení služby na vrátnici, recepci. Povinností ostrahy je kontrola přijíždějících a vyjíždějících vozidel, uvedení a evidence návštěv, kontrola osob opouštějících objekt, zabezpečení pochůzkové činnosti v denní i noční době a provádění dalších úkonů vyplývajících ze specifik daného objektu. 

Zaměstnanci ostrahy jsou pro výkon služby vybaveni stejnokroji s vyznačenou příslušností k firmě a technickými prostředky. 

Elektronická ostraha objektů

Jedná se o připojení Vašeho elektronického zabezpečovacího systému (EZS) na náš pult centralizované ochrany (PCO). Pult centralizované ochrany je vybaven několika na sobě nezávislými monitorovacími systémy pro příjem telefonických, internetových, radiových a GSM signálů ze střežených objektů. Systém ochrany je sjednáván s každým klientem individuálně.

Pult centralizované ochrany, obsluhuje stálá operační služba (centrální operační středisko). Toto středisko je v nepřetržitém spojení s výjezdovými vozidly. 

Zásahová vozidla okamžitě reagují na pokyn z centrálního monitorovacího střediska a provedou výjezd na objekt, odkud bylo přijato poplachové hlášení.

Neméně důležitá je i spolupráce s policií, která je okamžitě přivolána v případě, že byl prokazatelně spáchán trestný čin. PCO může obsahovat tlačítko v nouzi, signalizuje poplachová hlášení, technické a technologické stavy, tísňová volání, vyhlásí požární poplach atd. Přijímá hlášení všech funkcí vašeho připojeného EZS. Technická úroveň zařízení zaručuje včasnou lokalizaci místa narušení objektu a tím i efektivní a včasný zásah výjezdové skupiny.

PCO střeží svěřené objekty 24 hodin denně. 

Zásahová vozidla pravidelně, zejména v noci, kontrolují připojené objekty. 

V rámci napojení na PCO zajistíme projekt, instalaci a servis bezpečnostního zařízení pro byty a rodinné domy, obchody, banky, restaurace, kanceláře, haly či jiné komerční objekty.